THRONE, NO. 2
THRONE, NO. 2

12" x 19" oil on canvas

IVORYTON
IVORYTON

12" X 19" oil on canvas

BLACK HEAD, MONHEGAN
BLACK HEAD, MONHEGAN

11" x 14" oil on canvas

BLACK ROCK, NO. 3
BLACK ROCK, NO. 3

10" X 20" oil on paper on panel

HUMBOLDT COUNTY NO 1
HUMBOLDT COUNTY NO 1

12" x 19" oil on canvas

VALLEY FORD
VALLEY FORD

12" x 16" oil on panel

COLEMAN VALLEY
COLEMAN VALLEY

12" x 18" oil on canvas

VIEW FROM SWAMPSCOTT, NO. 1
VIEW FROM SWAMPSCOTT, NO. 1

12" x 16" oil on panel

SAND BEACH, NO. 7
SAND BEACH, NO. 7

24" x 20 oil on paper on panel

COVE: OREGON
COVE: OREGON

12" x 19" oil on panel

INLET, NO. 2
INLET, NO. 2

24" x 30"  oil on panel

 

INLET
INLET

15” x 24” oil on canvas

SHEARWATER
SHEARWATER

12” x 19” oil on canvas

TWO ROCK VALLEY
TWO ROCK VALLEY

16" x 20" oil on panel

WILLOW CREEK
WILLOW CREEK

12" x 18" oil on panel

HARBINGER
HARBINGER

12" x 24" oil on panel

WESTERN SKY: INFLUX
WESTERN SKY: INFLUX

12" x 24" oil on panel

CLOUD ATLAS
CLOUD ATLAS

40" x 30" oil on canvas

THAT WHICH REMAINS
THAT WHICH REMAINS

24" x 20" oil on panel

STILLWATER
STILLWATER

12" x36" oil on panel

IVERSON
IVERSON

12" x 36" oil on panel

THAT WHICH REMAINS, NO. 2
THAT WHICH REMAINS, NO. 2

24" x 30" oil on panel

HUMBOLDT COUNTY, NO. 4
HUMBOLDT COUNTY, NO. 4

24" x 36" oil on panel

THRONE, NO. 2
IVORYTON
BLACK HEAD, MONHEGAN
BLACK ROCK, NO. 3
HUMBOLDT COUNTY NO 1
VALLEY FORD
COLEMAN VALLEY
VIEW FROM SWAMPSCOTT, NO. 1
SAND BEACH, NO. 7
COVE: OREGON
INLET, NO. 2
INLET
SHEARWATER
TWO ROCK VALLEY
WILLOW CREEK
HARBINGER
WESTERN SKY: INFLUX
CLOUD ATLAS
THAT WHICH REMAINS
STILLWATER
IVERSON
THAT WHICH REMAINS, NO. 2
HUMBOLDT COUNTY, NO. 4
THRONE, NO. 2

12" x 19" oil on canvas

IVORYTON

12" X 19" oil on canvas

BLACK HEAD, MONHEGAN

11" x 14" oil on canvas

BLACK ROCK, NO. 3

10" X 20" oil on paper on panel

HUMBOLDT COUNTY NO 1

12" x 19" oil on canvas

VALLEY FORD

12" x 16" oil on panel

COLEMAN VALLEY

12" x 18" oil on canvas

VIEW FROM SWAMPSCOTT, NO. 1

12" x 16" oil on panel

SAND BEACH, NO. 7

24" x 20 oil on paper on panel

COVE: OREGON

12" x 19" oil on panel

INLET, NO. 2

24" x 30"  oil on panel

 

INLET

15” x 24” oil on canvas

SHEARWATER

12” x 19” oil on canvas

TWO ROCK VALLEY

16" x 20" oil on panel

WILLOW CREEK

12" x 18" oil on panel

HARBINGER

12" x 24" oil on panel

WESTERN SKY: INFLUX

12" x 24" oil on panel

CLOUD ATLAS

40" x 30" oil on canvas

THAT WHICH REMAINS

24" x 20" oil on panel

STILLWATER

12" x36" oil on panel

IVERSON

12" x 36" oil on panel

THAT WHICH REMAINS, NO. 2

24" x 30" oil on panel

HUMBOLDT COUNTY, NO. 4

24" x 36" oil on panel

show thumbnails