BOREALIS, NO. 5   30” X 24” oil on panel

BOREALIS, NO. 5

30” X 24” oil on panel